Love me do Autumn Fair 7.10.2017 - Kaapelitehdas Helsinki

Polar Spring - Lähdevettä omalla etiketilläsi

Mitäpä jos tarjoaisittekin juhlavieraille suomalaista, aitoa lähdevettä teidän suunnittelemalla etiketillä varustettuna?

Vesi on kaiken elämän perusta. Aikuinen ihminen tarvitsee 2-3 litraa vettä päivässä voidakseen hyvin. Huolimatta siitä, että maapallon pinta-alasta 70% on vettä, on juomakelpoisesta vedestä useilla ihmisillä puute. Yksi merkittävä elintason mittari on juomakelpoisen veden saatavuus. Juomakelpoista puhdasta vettä saadaan suoraan luonnosta tai saatavilla olevaa vettä voidaan käsitellä erilaisin puhdistuskeinoin, suodattimia ja kemikaaleja käyttäen, niin että vedestä tulee juomakelpoista. Valtaosa ihmisten käyttämästä vedestä tehdään juomakelpoiseksi erilaisia kemikaaleja käyttäen. On tärkeää ja hyvä tietää veden alkuperä ja koostumus. Myös Suomessa lähes kaikki hanavedet prosessoidaan juomakelpoisiksi erilaisia kemikaaleja käyttäen, jolloin tuhotaan veden elämä. Lähdevesi on maakerrosten siivilöimää luonnollisesti maan pinnalle nousevaa vettä

PolarSpring lähde sijaitsee Salpausselän harjulla Suomen järvialueen eteläreunalla. Salpausselän harju muodostui viimeisen jääkauden tuloksena yli 10 000 vuotta sitten. PolarSpring lähdevesi suodattuu paksujen puhtaiden hiekka- ja moreenikerrosten läpi. Lähteeltä vesi pumpataan suoraan pullottamollemme. PolarSpring lähde sijaitsee tehtaamme välittömässä läheisyydessä. PolarSpring lähdeveden pullottamisprosessissa ei käytetä mitään kemikaaleja. PolarSpring lähdevesi johdetaan 0,2 mikronin (ihmisen hiuksen keskimääräinen paksuus on noin 30-200 mikronia) suodattimien kautta pullotuslinjoillemme. Koska PolarSpring lähdeveden pullotuksessa ei käytetä mitään kemikaaleja jää veteen sen aito raikas ja pehmeä maku. Paras osoitus luonnosta tulevan vetemme puhtaudesta on, että meidän ei tarvitse vaihtaa suodattimia kuin kerran vuodessa, vaikka käyttämämme suodattimet ovat niin hienojakoisia. Suodattimet toimivat ikään kuin varmistamassa PolarSpring lähdeven laadun ja puhtauden.

www.polarspring.com